De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
purperbeer  (Rhyparia purpurata)

De purperbeer is een zeer zeldzame soort van heiden op de droge zandgronden.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: ♂ 18-22 mm, ♀ 22-25 mm. Deze beervlinder is goed te herkennen aan de gele voorvleugel met de zwartachtig bruine vlekken. De achtervleugel is purperrood met blauwzwarte vlekken.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. De soort komt vrijwel uitsluitend voor op de Veluwe; ook zijn enkele waarnemingen van andere plaatsen verspreid over het land bekend, zoals uit de Peel.

Habitat

Heiden op droge zandgronden.

Waardplanten

Vooral struikhei; ook diverse kruidachtige planten.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De mannetjes komen goed op licht, meestal pas laat in de nacht.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als rups in de strooisellaag. De verpopping vindt plaats in een cocon met haren erin, meestal laag bij de grond.

Laatste wijziging: 17 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Han Klein Schiphorst
Frankrijk
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen