De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
dienares  (Dysauxes ancilla)

Van de dienares is slechts één waarneming bekend uit 1973.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Op de driehoekige, lichtbruine voorvleugel bevinden zich drie witte doorschijnende vlekken in de achterrand. De kleine achtervleugel is okergeel met een zeer brede bruine rand bij het vrouwtje en bruin met een doorzichtig centrum bij het mannetje.

Voorkomen

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1973 in Tegelen.

Waardplanten

Korstmossen op bomen en stenen; ook lage planten.

Vliegtijd en gedrag

Juli-augustus in één generatie. De vlinders komen op licht en laten zich overdag opjagen uit de struiken.

Levenscyclus

Rups: tot mei. De verpopping vindt plaats in een licht spinsel.

Laatste wijziging: 13 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen