De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
donker visstaartje  (Meganola strigula)

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Dit visstaartje heeft een grijsachtige voorvleugel met enkele tamelijk onregelmatige zwarte dwarslijnen. De buitenste dwarslijn is sterk getand, de binnenste dwarslijn is S-vormig. Er is geen duidelijke middenband. In de buitenste zone liggen kleine maar duidelijke zwarte streepjes, die soms een soort dwarsband vormen. De achtervleugel is bruin en heeft een duidelijke middenstip.

Gelijkende soorten

Het vroeg visstaartje (Nola confusalis) heeft een lichtere achtervleugel, de binnenste dwarslijn is sterk gebogen in een punt en de buitenste dwarslijn is egaal S-vormig. De vleugels van het vroeg visstaartje zijn ook bij donkere exemplaren altijd bonter en contrastrijker getekend dan bij het donker visstaartje.

Voor een overzicht met de verschillen tussen de zeven visstaartjes (Nolinae), klik hier.

Voorkomen

Zeldzaam. Een soort die slechts af en toe verspreid over het land wordt waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Vooral (oude) loofbossen.

Waardplanten

Vooral eik; soms ook beuk of andere loofbomen.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen op smeer en op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een cocon op de waardplant.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen