De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
vroeg visstaartje  (Nola confusalis)

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 9-11 mm. De tamelijk smalle voorvleugel heeft een witachtige grondkleur en is in meer of mindere mate bestoven met bruinachtig donkergrijze schubben. Vaak is deze bestuiving het sterkst in het zoomveld, bij andere exemplaren is de bestuiving meer gelijkmatig over de gehele vleugel verdeeld. Van de fijne zwarte centrale dwarslijnen is de binnenste sterk gebogen of V-vormig en de buitenste egaal S-vormig. De aan de binnenzijde van de buitenste dwarslijn gelegen middelste dwarslijn is sterk getand. Tussen deze lijn en de buitenste dwarslijn ligt een smalle meestal duidelijk donkerder grijsachtige band. Aan de binnenzijde van de vaag zichtbare lichte golflijn liggen kleine zwarte vlekjes of streepjes. Halverwege de voorrand van de voorvleugel bevindt zich een duidelijke donkere, zwartachtig gerande vlek. De achtervleugel is licht gekleurd en heeft een duidelijke middenstip.

Gelijkende soorten

Zie het donker visstaartje (Meganola strigula) en het licht visstaartje (N. aerugula).

Voor een overzicht met de verschillen tussen de zeven visstaartjes (Nolinae), klik hier.

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; lokaal ook elders. RL: kwetsbaar.

Habitat

Bossen, struwelen, parken, boomgaarden en tuinen.

Waardplanten

Diverse loofbomen, waaronder beuk, eik, berk, sleedoorn, wegedoorn en linde.

Vliegtijd en gedrag

Half april-half juni in één generatie; in gunstige jaren kan de soort iets eerder beginnen te vliegen, maar veel uitloop na half juni is er niet. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in een cocon op de waardplant.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Piet van Nieuwenhoven
Ospel-Noordhoeve - 20 april 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen