De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
licht visstaartje  (Nola aerugula)

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 8-9 mm. De voorvleugel varieert van wit met enkele donkere vegen en velden (dit is de gewone vorm in de duinen) tot zeer donker en contrastrijk; deze laatste vorm kan verward worden met donkere exemplaren van het bremvisstaartje (N. holsatica). De enigszins golvende, fijne zwarte of bruine dwarslijn iets buiten het midden is kenmerkend, maar kan bij sommige exemplaren vaag zijn. Opvallend zijn de drie donkere schubbenpuistjes op de voorvleugel, die vrijwel altijd en in elke kleurvorm aanwezig zijn. De achtervleugel is egaal lichtgrijs.

Gelijkende soorten

Het vroeg visstaartje (N. confusalis) heeft een geschulpte dwarslijn aan de binnenzijde van de bovendien meer gebogen buitenste dwarslijn. Zie ook het groot visstaartje (Meganola albula) en het bremvisstaartje (N. holsatica).

Voor een overzicht met de verschillen tussen de zeven visstaartjes (Nolinae), klik hier.

Voorkomen

Algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; ook elders af en toe een waarneming. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vooral duinen en vochtige heiden.

Waardplanten

Gewone rolklaver en andere soorten klaver; ook berk, (ratel)populier en wilg.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-half augustus in één generatie; in gunstige jaren kan de soort iets eerder beginnen te vliegen en is uitloop naar eind augustus mogelijk. De vlinders komen op licht en kunnen vanaf de schemering rustend op grasstengels worden aangetroffen

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon onder aan de stengel van de waardplant of in de strooisellaag

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen