De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
witvlekworteluil  (Euxoa lidia)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil is bruinachtig zwart. De ringvlek en de niervlek zijn opvallend licht van kleur, soms in het midden grijsachtig. De dwarslijnen op de voorvleugel zijn helder wit en zeer fijn. De achtervleugel is vuilwit met langs de achterrand een brede donkere band. De antennen van het mannetje zijn zeer kort getand.

Gelijkende soorten

Exemplaren met grijs opgevulde uilvlekken kunnen verward worden met een bont getekende graanworteluil (E. tritici), maar de vleugels zijn langer.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. De soort is af en toe in het binnenland waargenomen. De laatste waarneming dateert uit 1995 in Limburg.

Waardplanten

Paardenbloem en duizendknoop.

Vliegtijd en gedrag

Juni-juli in één generatie.

Laatste wijziging: 27 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen