De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gekamde graanworteluil  (Euxoa aquilina)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil varieert van bruin tot geelachtig bruin. De ringvlek en de niervlek zijn licht gekleurd en liggen in een donkere veeg die vanaf de vleugelwortel tot aan de buitenste dwarslijn doorloopt. Langs de voorrand bevindt zich een lichtere veeg. Aan de binnenzijde van de lichte golflijn liggen enkele korte donkere pijlvlekken. De antennen hebben lange kamtanden.

Gelijkende soorten

De graanworteluil (E. tritici) heeft geen lange kamtanden aan de antennen. De vleugels van de gekamde graanworteluil zijn langer dan die van de graanworteluil, de tekening is vrijwel hetzelfde. De tapvlek is bij de gekamde graanworteluil ook wat langer dan bij de graanworteluil.

Voorkomen

Van deze soort zijn geen recente waarnemingen bekend. De laatste waarnemingen dateren uit 1825 in Zuid-Holland en Gelderland.

Waardplanten

Grassen.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juli-augustus in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups. De rupsen verbergen zich overdag in de grond en foerageren 's nachts. Ze bijten vanaf de grond de stengel van de waardplant door en eten daarna van de gevallen plant.

Laatste wijziging: 27 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen