De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gevlamde uil  (Actinotia polyodon)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De markante tekening en de purperachtige tint op de bruinachtige voorvleugel zijn kenmerkend. Opvallend zijn de witachtig omrande niervlek die de vorm heeft van een oor en het licht gekleurde gedeelte bij de vleugelpunt met de scherpe pijlvormige punten die tot in de franje uitsteken. In het wortelveld bevindt zich een lange, naar buiten wijd uitlopende en aan het eind gespleten wigvormige strook, met daarnaast een zwartachtige wortelstreep. De achtervleugel is bruinachtig.

Voorkomen

Zeldzaam. Komt verspreid en lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; elders af en toe een waarneming. RL: kwetsbaar.

Habitat

Gebieden met warme open droge, vaak verstoorde grond, zoals paden in heidegebieden, wegbermen en spoordijken.

Waardplanten

Sint-janskruid en hokjespeul.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind augustus in twee generaties; heel soms een partiële derde generatie in september-oktober. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen; soms zijn ze ook overdag actief.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups is zowel ´s nachts als overdag actief. De soort overwintert als pop in de grond. Verpopping kan mogelijk ook in een spinsel op de plant plaatsvinden.

Laatste wijziging: 2 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Hans van Oosterhout
Hilversum - 24 juli 2008
Foto: Mirriam Arts
Een kenmerk van deze rups is het gele streepje op de kop.
Tungelerwallen - 4 oktober 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen