De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
slanke groenuil  (Actebia praecox)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 17-21 mm. Een zilverachtige korstmosgroene uil met lange slanke voorvleugels. Is door de rusthouding, waarin de vleugels elkaar bijna geheel overlappen, goed te onderscheiden van andere groene uilen.

Voorkomen

Zeldzaam. Komt lokaal voor in de duinen; daarbuiten slechts heel af en toe een waarneming. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Duinen en stranden.

Waardplanten

Kruipwilg en diverse kruidachtige planten, waaronder gewone rolklaver, muizenoor en weegbree.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind september in één generatie. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen van onder andere kruiskruid en struikhei.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als rups. In het voorjaar verbergt de rups zich overdag in het zand; in juni vindt daar de verpopping plaats.

Laatste wijziging: 27 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Tymo Muus
Foto: Menno van den Bos
Kennemerduinen - 23 mei 2012
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen