De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
haarbos  (Ochropleura plecta)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Deze uil is te herkennen aan de opvallende strokleurige brede strook langs de voorrand van de voorvleugel. Deze strook valt extra op door het scherpe contrast met de daarnaast gelegen zwarte smalle baan, waarin de licht omrande ringvlek en niervlek zijn opgenomen. De rest van de voorvleugel is effen rood- of purperachtig bruin. Er is weinig variatie, maar soms komen zeer lichte exemplaren voor. De achtervleugel is glanzend geelachtig wit.

Gelijkende soorten

Zie de grijze heideuil (Lycophotia molothina).

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Tuinen, graslanden, akkers, struwelen, heiden, bossen en moerasachtige plaatsen.

Waardplanten

Allerlei kruidachtige planten.

Vliegtijd en gedrag

Begin april-begin oktober in twee, soms drie generaties. De vlinders komen op smeer en bezoeken bloemen. Ze komen op licht en gedragen zich daarbij vaak zeer wild.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-november. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop net onder het grondoppervlak.

Laatste wijziging: 27 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy
Foto: Marian Schut
Deelerwoud - 28 juli 2011
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen