De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
houtspaander  (Axylia putris)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een karakteristieke en weinig variabele soort die in rust de vleugels rond het lichaam vouwt en sterk lijkt op een afgebroken takje of een droog stukje hout. De voorvleugel is houtkleurig, soms met een roodbruine tint en langs de voorrand donkerbruin. De niervlek die zich precies op deze kleurscheiding bevindt, is opvallend donker.

Gelijkende soorten

Zie de puta-uil (Agrotis puta). De roetvlek (Xylena exsoleta) en de houtkleurige vlinder (X. vetusta) hebben oppervlakkig gezien een gelijkende vorm, maar zijn veel groter en hebben een sterk verschillende kleurverdeling op de voorvleugel.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Tuinen, akkers, graslanden, struwelen, heiden en bosranden.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder walstro, weegbree, brandnetel, zuring en dovenetel.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind augustus in één of twee generaties. De vlinders komen op licht, smeer en bloemen.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop onder de grond.

Laatste wijziging: 27 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Sandra Lamberts
Balloƫrveld - 28 juni 2009
Foto: Mirriam Arts
Wijffelterbroek - 17 augustus 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen