De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
blauwvleugeluil  (Peridroma saucia)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 19-23 mm. Een vrij grote uil met een lange egaal gekleurde voorvleugel met een vrij spitse vleugelpunt. De kleur van de voorvleugel is variabel en loopt uiteen van vaalgeel met een donkerbruine tekening tot bijna effen zwartachtig bruin met roodbruin langs de voorrand en de achterrand. Bij lichtere exemplaren zijn de grote, doorgaans donkere niervlek en de lichte ringvlek goed zichtbaar; bij donkere exemplaren vallen ze niet altijd op. De doorschijnende achtervleugel heeft een blauwachtige parelmoerglans; de aders en de zoom zijn donkerder. Op de kop bevindt zich een korte grijze ‘hanenkam’.

Gelijkende soorten

Zie de gewone velduil (Agrotis segetum) en de grote worteluil (Agrotis ipsilon).

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Een trekvlinder die vooral wordt waargenomen in de kuststreek, maar ook geregeld in het binnenland wordt gezien; soms schadelijk in kassen.

Habitat

Er bestaat geen voorkeur voor een bepaald biotoop.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, zuring, klaver en koolzaad; ook sla en andere gekweekte planten.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half november in twee of drie generaties. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: in Nederland te zien van juli tot ver in de herfst. De rups foerageert ´s nachts en verpopt zich in een holletje in de grond. De soort overwintert in Zuid-Europa als rups; kan de Nederlandse winters normaal gesproken niet overleven.

Laatste wijziging: 3 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Piet van Nieuwenhoven
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen