De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gewone breedvleugeluil  (Diarsia rubi)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-16 mm. De voorvleugel is licht of donker rozeachtig bruin met een roodachtig bruine of donkerbruine bandering en bestuiving; het gedeelte tussen de ringvlek en de niervlek is altijd donkerder. Tussen de ringvlek en de binnenrand van de vleugel bevindt zich een kleine zwarte stip. De buitenste dwarslijn is aan de buitenzijde afgezet met een zeer donkere lijn die geleidelijk overgaat in een lichtere zone tot aan de golflijn; vaak zijn in deze zone de aders zwak donker bestoven. Vlinders van de tweede generatie zijn over het algemeen kleiner en donkerder.

Gelijkende soorten

De moerasbreedvleugeluil (D. dahlii) heeft een bredere voorvleugel met een sterk gebogen voorrand. De vierkantvlekuil (Xestia xanthographa) is groter, heeft langere vleugels en mist de zwarte stip tussen ringvlek en binnenrand. Zie ook de variabele breedvleugeluil (D. mendica) en de trapeziumuil (Xestia ditrapezium).

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Habitat

Vochtige bossen, natte weilanden en moerasachtige plaatsen; soms ook tuinen.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, zuring en vingerhoedskruid.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind september in twee generaties; in gunstige jaren een partiële derde generatie tot in oktober. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van onder andere kruiskruid.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-april. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in de strooisellaag; verpopt zich in de grond. De soort overwintert als rups op de grond.

Laatste wijziging: 3 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy
Foto: Bob van de Dijk
Enumatil - 27 september 2008
Foto: Dini Hurenkamp
Voorster klei - 23 maart 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen