De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gelijnde silene-uil  (Sideridis reticulata)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 17-19 mm. Goed te herkennen aan het netwerk van oplichtende witachtige aders en de lichte, sterk van elkaar af gebogen dwarslijnen. De kleur van de voorvleugel is doorgaans lichtbruin met een paarsachtige glans; soms donkerder grijsachtig bruin.

Gelijkende soorten

Zie de splinterstreep (Naenia typica), de gevlekte pijluil (Pachetra sagittigera) en de gelijnde grasuil (Tholera decimalis).

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen en verspreid en lokaal op de zandgronden in het binnenland; elders af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

Habitat

Vooral duinen, graslanden, steengroeven en spoordijken; ook tuinen.

Waardplanten

Vooral zeepkruid; ook blaassilene en gewoon varkensgras.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half augustus in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van onder andere spoorbloem, slangenkruid, valse salie en silene.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups foerageert ´s nachts op de onrijpe zaaddozen van de waardplant en verbergt zich overdag in of dicht bij de grond. De soort overwintert als pop in een holletje in de grond.

Laatste wijziging: 3 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen