De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
geoogde w-uil  (Lacanobia contigua)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Opvallend is het gemarmerde uiterlijk van de voorvleugel dat veroorzaakt wordt door diverse witachtige vlekken op een grijsachtige ondergrond en de vaak rozeachtige of oranjebruine tint. Het beste kenmerk is een duidelijke witachtige V die in rusthouding over de beide voorvleugels te zien is. Deze V wordt gevormd door de witte ringvlekken, de witte vlekken in de binnenrandhoeken en de daartussen liggende langwerpige lichte vlekken. Net als bij de andere Lacanobia-soorten heeft de golflijn in het midden een duidelijke W.

Gelijkende soorten

Ziede brede-w-uil (L. w-latinum) en de w-uil (L. thalassina).

Voorkomen

Zeldzaam. Komt verspreid en lokaal voor in de duinen en op de zandgronden in het binnenland. RL: bedreigd.

Habitat

Heiden en bossen.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, struiken en loofbomen, waaronder berk, eik, brem, verfbrem, struikhei, wilde gagel en adelaarsvaren.

Vliegtijd en gedrag

Mei-eind juli in één generatie. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups, die in een groene en een bruine vorm voorkomt, foerageert zowel ´s nachts als overdag. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Laatste wijziging: 3 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen