De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
w-uil  (Lacanobia thalassina)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-20 mm. De voorvleugel is vrij breed en heeft een licht gebogen voorrand. De grondkleur is warm roodachtig bruin met een variabele hoeveelheid fijne lichtbruine en witachtige spikkels; sommige exemplaren zijn meer grijsachtig bruin. Net als bij een aantal andere Lacanobia-soorten bevindt zich in het wortelveld een lichte vlek; soms is het vrouwtje tamelijk donker en valt deze vlek minder goed op. In het middenveld is de binnenrand van de langgerekte tapvlek doorgaans zichtbaar als een vrij brede zwarte balk (soms een dunne lijn), die de binnenste en de buitenste dwarslijn met elkaar verbindt; de buitenrand van de tapvlek is vaak zichtbaar als een dunnere vertakking van deze zwarte balk.

Gelijkende soorten

De grauwe grasuil (Apamea remissa) heeft een minder helder afstekende lichte W in de golflijn en mist de lichte vlek in het wortelveld. Bij de geoogde w-uil (L. contigua) vormen een aantal witte en lichte vlekken op de gesloten voorvleugels samen een witachtige V. Zie ook de brede-w-uil (L. w-latinum), de variabele w-uil (L. suasa) en de adusta-uil (Mniotype adusta).

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Habitat

Bossen, struwelen, heiden en moerasachtige gebieden; soms tuinen.

Waardplanten

Allerlei houtige planten en loofbomen, waaronder eik, berk, meidoorn, appel, wilg, ratelpopulier, braam en kamperfoelie.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind september in twee generaties; de tweede generatie is partieel en niet elk jaar aanwezig. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Laatste wijziging: 3 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen