De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tweekleurige uil  (Hecatera bicolorata)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Het donkergrijze of zwartachtige middenveld, met daarin de licht gekleurde ringvlek en niervlek, steekt duidelijk af tegen de rest van de (grijsachtig) witte voorvleugel. In zeldzame gevallen is de grondkleur van de voorvleugel grijs, waardoor het middenveld minder duidelijk afsteekt. De voorvleugel heeft een rechte voorrand.

Gelijkende soorten

De kompassla-uil (H. dysodea) heeft een groenachtige tint en oranje vlekjes op de voorvleugel.

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Habitat

Vooral duinen en (ruige) graslanden; ook wegbermen en tuinen.

Waardplanten

Vooral havikskruid, streepzaad en melkdistel.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-half september in één, soms twee generaties. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen. Overdag zijn ze vaak rustend aan te treffen op onder andere slangenkruid.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups foerageert zowel ´s nachts als overdag op de bloemen en knoppen van de waardplant; kan overdag rustend aangetroffen worden op de bladeren of de bloemen. De soort overwintert als pop in een licht spinsel in de grond.

Laatste wijziging: 3 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen