De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
oorsilene-uil  (Hadena irregularis)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-15 mm. De zandkleurige voorvleugel heeft een ingewikkelde, grotendeels lichtbruine tekening en geschulpte of zigzaggende centrale dwarslijnen. In het middenveld bevindt zich vaak een opvallende witachtige ringvlek, die aan de onderzijde verbonden is met de niervlek.

Gelijkende soorten

De variabele silene-uil (H. perplexa) mist de witachtige ringvlek en heeft minder geschulpte dwarslijnen. De gevlamde grasuil (Eremobia ochroleuca) heeft een donkere samengeknepen of onderbroken centrale dwarsband.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. De soort is alleen bekend uit de duinen van Noord-Holland. De laatste waarneming dateert uit 1995.

Habitat

Vooral graslanden, akkerranden en wegbermen.

Waardplanten

Vooral oorsilene en gipskruid.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één of twee generaties; omdat de meeste waarnemingen afkomstig zijn uit kweken, zijn de vliegtijd en het aantal generaties niet zeker. De vlinders vliegen vanaf de schemering, komen op licht en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus. De jonge rups leeft in de zaaddozen van de waardplant; grotere rupsen foerageren alleen ´s nachts en verlaten overdag de waardplant om zich dicht bij de grond te verbergen. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen