De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tweestreepgrasuil  (Mythimna turca)

Kenmerkend voor de tweestreepgrasuil zijn de langwerpige witte vlekken in het middenveld van de voorvleugels.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 18-23 mm. Deze grote uil is te herkennen aan de brede warmbruine, soms rossig getinte voorvleugel en de opvallende, brede donkere middelste dwarslijnen. In het middenveld bevindt zich een kenmerkende witte vlek die enigszins doet denken aan een gleuf.

Gelijkende soorten

De gekraagde grasuil (M. ferrago) mist de brede donkere middelste dwarslijnen. Verwarring is mogelijk met donkere exemplaren van de drielijnuil (Charanyca trigrammica); deze soort is echter kleiner en heeft geen witte vlek in het middenveld.

Voorkomen

Vrij algemeen. Een soort die vrijwel alleen voorkomt in de zuidelijke en de oostelijke helft van het land; vooral in Noord-Brabant. RL: niet bedreigd.

Habitat

Bosranden, natte heiden en andere vochtige, grazige plaatsen in bosachtige gebieden.

Waardplanten

Diverse grassen.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups. De rups foerageert ´s nachts en houdt zich overdag verborgen; verpopt zich in een cocon in de grond.

Laatste wijziging: 10 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Piet van Nieuwenhoven
Ospel-Noordhoeve - 25 juni 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen