De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
grijze grasuil  (Mythimna pudorina)

De voorvleugels van de grijze stofuil zijn bestoven met zwartachtige schubben, vooral langs de aders, en het sterkst langs de hoofdader.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.




Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Deze Mythimna-soort heeft een brede voorvleugel met een licht gebogen voorrand en een weinig uitgesproken tekening en is over het algemeen goed herkenbaar. De licht strokleurige, enigszins pastelroze of lichtbruin getinte voorvleugel heeft een variabele zwartachtig grijze bestuiving; dwarslijnen en uilvlekken ontbreken. De donkere lengtestrepen op de vleugel, die veroorzaakt worden door zwartachtige schubben, zijn vooral duidelijk langs de hoofdader in het midden van de vleugel en in mindere mate langs de aders aan weerszijden daarvan; ook in het zoomveld vallen ze goed op. De achtervleugel is grijsachtig bruin.

Gelijkende soorten

Zie de kleine rietvink (Simyra albovenosa).

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid voor in de duinen en op de zandgronden in het binnenland, maar wordt ook daarbuiten af en toe waargenomen; meestal niet talrijk. RL: kwetsbaar.

Habitat

Moerassen, natte heiden en graslanden.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder riet, pijpenstrootje en rietgras.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-half augustus in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloeiende grassen.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups. De rups foerageert ´s nachts, meestal dicht bij de grond. De verpopping vindt plaats in een cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 10 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Sandra Lamberts
Texel, De Dennen - 25 juni 2010
Foto: Marian Schut
Hoge Veluwe - 10 mei 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen