De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
vuursteenvlinder  (Habrosyne pyritoides)

Op de voorvleugels van de vuursteenvlinder bevindt zich een opvallende zigzag-tekening.

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 17-20 mm. De voorvleugel valt op door de vuursteenachtige tekening, geëtst met een wit en oranjebruin zigzagpatroon; dit is vooral goed te zien in rusthouding.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral open bossen met hakhout; ook braamstruwelen langs graslanden en tuinen.

Waardplanten

Gewone braam en framboos.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-begin augustus in één generatie; een partiële tweede generatie is zeldzaam. De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen zowel op smeer als op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-oktober. De rups foerageert vooral ´s nachts en schijnt vaker voor te komen op braamstruiken onder bomen dan op struiken op open plekken. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 11 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Oudega/de Veenhoop - 30 juni 2008
Foto: Diana Noordam
ongeveer 3 cm groot
Dordrecht - 13 augustus 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen