De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
stompvleugelgrasuil  (Mythimna impura)

Kenmerkend voor de stompvleugelgrasuil is de donkere streep langs de witachtige hoofdader op de voorvleugel.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-18 mm. De voorvleugel, die in vergelijking met de meeste andere Mythimna-soorten tamelijk afgerond is, heeft een strokleurige grondkleur. Kenmerkend is de opvallende bruine of zwarte streep langs de witachtige hoofdader op de voorvleugel. Op de plaats van de buitenste dwarslijn liggen enkele tamelijk vage zwarte stippen. De achtervleugel is over het algemeen vrij donker rookgrijs van kleur, maar is in sommige gevallen iets lichter. De onderzijde van de voorvleugel is in sterke mate zwartachtig bespikkeld en gestreept en maakt een donkere indruk; alleen de voorrand en de achterrand zijn soms licht.

Gelijkende soorten

Zie de spitsvleugelgrasuil (M. straminea) en de bleke grasuil (M. pallens). Bij de komma-uil (Leucania comma) zijn de zwarte aderlijnen opvallender en dikker. De meeste verwante soorten hebben een witachtige achtervleugel.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Graslanden, duinen, bospaden en tuinen.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder kropaar en riet.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind augustus in één generatie; soms een partiële tweede generatie tot eind oktober. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De soort overwintert als jonge rups, laag in de vegetatie. De rups foerageert ´s nachts en verpopt zich in een cocon in de grond.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Marian Schut
Hoge Veluwe - 21 juli 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen