De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
braamvlinder  (Thyatira batis)

Gewone braam en framboos zijn de waardplanten van de braamvlinder.

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19 mm. De roze met bruin gekleurde bloembladachtige vlekken op de voorvleugel zijn kenmerkend. Soms zijn deze vlekken geel- of bruinachtig; verder is er nauwelijks enige variatie.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral open bossen en struwelen, maar ook tuinen en andere plaatsen waar de waardplant groeit.

Waardplanten

Gewone braam en framboos.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties. De vlinders verbergen zich overdag in lage vegetatie en worden actief vanaf de schemering. Ze komen op smeer en in kleine aantallen ook geregeld op licht. Vaak blijven ze in een korte dansende vlucht rond de lichtbron fladderen.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. Blijft als jonge rups op de waardplant; de meer volgroeide rups verbergt zich overdag tussen dode bladeren en foerageert vooral ´s nachts boven op de bladeren. De soort overwintert als pop in een cocon op of in de grond.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Hans van Oosterhout
Sint Pietersberg Maastricht - 19 september 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen