De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
bruine witvleugeluil  (Aporophyla lutulenta)

De bruine witvleugeluil, een zeldzame soort van de duinen, bezoekt braambloemen en overrijpe bramen.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-18 mm. Deze tamelijk fors gebouwde uil heeft een donkere warm bruinachtig grijze of zwartachtige voorvleugel met een nagenoeg rechte voorrand; de vleugel is vrij smal. De tekening varieert in intensiteit en is soms onduidelijk. Vaak is er een brede middenband waarin een donkere middenschaduw te zien is. De achtervleugel van het mannetje is wit en heeft soms een centrale dwarslijn die bestaat uit een rij kleine zwarte vlekjes of streepjes; de achtervleugel van het vrouwtje is donkergrijs. De antennen van de mannetjes zijn licht geveerd.

Gelijkende soorten

De heidewitvleugeluil (A. lueneburgensis) is grijzer, heeft een smallere en spitser toelopende voorvleugel en een iets scherpere tekening. Beide soorten vliegen over het algemeen niet door elkaar, omdat ze niet dezelfde habitatvoorkeur hebben.

Voorkomen

Zeldzaam. Komt lokaal voor in de duinen. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Open gebieden op zandige en kalkrijke grond, zoals duinen, weiden en graslanden; soms bosranden en tuinen.

Waardplanten

Diverse kruidachtige en houtige planten, waaronder zuring, brem en sleedoorn; ook grassen, waaronder smele.

Vliegtijd en gedrag

Begin september-begin oktober in één generatie. De vlinders zijn vanaf de schemering actief en komen matig op licht. Ze bezoeken bloemen en overrijpe bramen en komen op smeer.

Levenscyclus

Rups: oktober-juni. De rups foerageert ┬┤s nachts en verbergt zich overdag dicht bij de grond. De soort overwintert als jonge rups. De verpopping vindt plaats in de grond.

Laatste wijziging: 19 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Rob de Vos
Foto: Ruud Wielinga
Wassenaar - 22 mei 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen