De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
chi-uil  (Antitype chi)

De chi-uil dankt zijn naam aan het zwarte teken op de voorvleugel, dat lijkt op de Griekse letter chi.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-19 mm. Deze uil is te herkennen aan het karakteristieke zwarte teken in het middenveld dat meestal de vorm heeft van een smalle, langgerekte X; soms lijkt het meer op een balkje of heeft het de vorm van een aambeeld. De grondkleur van de voorvleugel is grijsachtig wit, koel lichtgrijs of donkergrijs. De achtervleugel van het mannetje is witachtig, die van het vrouwtje grijs.

Gelijkende soorten

De lichtgrijze uil (Lithophane ornitopus) heeft een smallere voorvleugel en bovendien een zwarte gebogen schouderstreep.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Deze soort werd voor het eerst waargenomen in 1975 en is sindsdien alleen nog met zekerheid in Limburg (1979) en Noord-Brabant (1997) gezien.

Habitat

Vooral heiden en graslanden.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring.

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-eind september in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer; overdag rusten ze op boomstammen of muren.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De rups is ´s nachts actief en verpopt zich in een met aarde verstevigde cocon in de grond. De soort overwintert als ei.

Laatste wijziging: 22 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy
Foto: Henk van Woerden
Frankrijk - 18 september 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen