De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
nazomeruil  (Ammoconia caecimacula)

De nazomeruil, een zeldzame soort van de duinen en heiden, vliegt van begin augustus tot half november in één generatie.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 20-23 mm. De grondkleur van de voorvleugel van deze uil varieert van licht okergeel tot grijsachtig bruin. Opvallende kenmerken zijn de grote bleke niervlek en het donkere vlak tussen de niervlek en de buitenste dwarslijn. Aan de buitenzijde van de binnenste dwarslijn is de aanzet zichtbaar van een korte zwarte tapvlek. Langs de achterrand van de vleugel bevindt zich een rij zwarte puntjes.

Gelijkende soorten

De kweekgrasuil (Apamea sordens) heeft een zwart wortelstreepje en vliegt eerder in het jaar.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Een soort die vrijwel uitsluitend voorkomt in de duinen van Noord-Holland en op de Veluwe; lijkt achteruit te gaan. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Duinen en open heiden.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring, paardenbloem, walstro en helmkruid.

Vliegtijd en gedrag

Begin augustus-half november in één generatie. De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De jonge rupsen zijn groen en leven graag op de bloeiwijze van de waardplant; oudere rupsen zijn bruin, zijn vooral ´s nachts actief en blijven altijd in de buurt van de waardplant. De verpopping vindt plaats in de grond. De soort overwintert als ei.

Laatste wijziging: 17 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Marian Schut
Deelerwoud - 31 augustus 2011
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen