De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
kustuil  (Polymixis lichenea)

Het uiterlijk van de kustuil doet aan lichenen, korstmossen, denken.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grijsachtig groene voorvleugel is vaak fijn witachtig bespikkeld en gevlekt. De achtervleugel, die bij het mannetje wit en bij het vrouwtje grijs is, heeft in het midden soms een donkere dwarslijn en langs de achterrand liggen opvallende zwarte streepjes. Het mannetje heeft geveerde antennen. Sommige vlinders zijn meer okergeel of sterk zwart bestoven.

Gelijkende soorten

Zie de gele granietuil (P. flavicincta).

Voorkomen

Vrij algemeen. Een soort die uitsluitend voorkomt in de kuststreek. RL: bedreigd.

Habitat

Duinen en andere grazige plaatsen langs de kust.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder vooral muurpeper; ook veldhondstong, zeeweegbree, engels gras en kool.

Vliegtijd en gedrag

Eind augustus-eind oktober in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer; ze bezoeken overrijpe bramen en bloemen van klimop.

Levenscyclus

Rups: oktober-mei. De jonge rupsen overwinteren in lage vegetatie en komen tijdens milde winterdagen tevoorschijn om te foerageren. De oudere rupsen zijn ´s nachts actief en worden vooral gevonden op beschutte plaatsen. De verpopping vindt plaats in een stevige cocon.

Laatste wijziging: 22 februari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen