De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tweestip-orvlinder  (Ochropacha duplaris)

Zoals de naam doet vermoeden, heeft de tweestip-orvlinder twee zwarte stipjes op elke voorvleugel.

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Goede kenmerken zijn de twee kleine donkere middenvlekjes op de voorvleugel (soms is slechts één vlekje zichtbaar) en het schuine zwarte streepje in de vleugelpunt. Er is aanzienlijke variatie in intensiteit van de dwarslijnen en -banden.

Gelijkende soorten

De berken-orvlinder (Tetheella fluctuosa) is gewoonlijk groter en het schuine zwarte streepje ontspringt niet vanuit de vleugelpunt, maar vanaf de plek waar de golflijn de voorrand bereikt.

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Habitat

Open bossen, struwelen, heiden en rivieroevers; soms ook tuinen in het buitengebied.

Waardplanten

Els, berk en populier.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind augustus in één generatie; in gunstige jaren soms een partiële tweede generatie, die dan tot eind september vliegt. De vlinders zijn ´s nachts actief en komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juni-september. Rust overdag tussen samengesponnen bladeren en foerageert ´s nachts. De rups verpopt zich in een cocon tussen de bladeren van de waardplant en valt daarmee in de herfst op de grond. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 28 oktober 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Oudega/de Veenhoop - 2 juli 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen