De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
grote drietand  (Acronicta cuspis)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 18-21 mm. Deze uil lijkt sterk op de psi-uil (A. psi) en de drietand (A. tridens), maar is iets groter. De zwarte tekening is vrij grof. Bij verse exemplaren is aan de bovenzijde van het borststuk een zwarte lengtestreep zichtbaar.

Gelijkende soorten

De drietand (A. tridens) en de psi-uil (A. psi) zijn iets kleiner en hebben geen duidelijke zwarte streep op het borststuk; voor een zekere determinatie is genitaliƫnonderzoek vaak nodig.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend; de laatste dateert uit 1997 in Limburg.

Habitat

Vooral vochtige bossen.

Waardplanten

Els.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half augustus in twee generaties. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-oktober. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 2 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen