De VlinderstichtingVlindernet
Januari 2016
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
donkere korstmosuil  (Bryophila raptricula)

Rupsen van de donkere korstmosuil overwinteren tussen korstmossen.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Deze uil is door de lange, smalle voorvleugel goed te onderscheiden van de andere korstmosuilen. De kleur van de voorvleugel kan variëren, maar is meestal donker bruinachtig grijs. Bij deze donkere exemplaren is de tekening doorgaans vaag; het meest opvallend is het witachtig grijze uiteinde van de buitenste dwarslijn dat haaks op de binnenrand staat. Bij lichtere exemplaren zijn de centrale dwarslijnen, de ringvlek en de niervlek meestal goed zichtbaar. De niervlek maakt deel uit van een lichter gekleurde vlek aan de binnenzijde van de sterk naar buiten gebogen buitenste dwarslijn. De achtervleugel is bruinachtig wit.

Voorkomen

Zeldzaam. Komt lokaal voor ten zuiden van de lijn Amsterdam-Zwolle. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Vooral stedelijk gebied; ook allerlei open gebieden.

Waardplanten

Korstmossen op stenen, muren, daken en bomen.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-begin oktober in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als jonge rups tussen korstmossen.

Laatste wijziging: 15 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen