De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
donkergroene korstmosuil  (Cryphia algae)

De groene band over de voorvleugels van de donkergroene korstmosuil vervaagt in de loop van de vliegtijd naar wit.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 10-13 mm. Een kleine uil waarvan de grondkleur varieert van licht blauw- of pastelgroen tot warm donkergroen. Een variabele soort, die in de meeste gevallen echter goed te herkennen is aan de gelijkmatige, soms helder afstekende, lichtgroene band in het wortelveld tussen de eerste en de binnenste dwarslijn. De lichtgroene kleur van de band vervaagt in de loop van de vliegtijd naar wit. Ook het zoomveld is meestal groen van kleur. Het bruin- of groenachtige middenveld is over het algemeen donkerder; dit geldt met name voor de strook langs de buitenzijde van de binnenste dwarslijn en dwars daarop een strook langs de binnenrand van de vleugel. De niervlek is groot, maar meestal onduidelijk.

Gelijkende soorten

De groene korstmosuil (Nyctobrya muralis) heeft opvallende donkere vlekjes langs de voorrand van de voorvleugel.

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt vooral voor in het westen, midden en zuiden van het land; uit de drie noordoostelijke provincies zijn vrijwel geen waarnemingen bekend. RL: niet bedreigd.

Habitat

Loofbossen, gemengde bossen en boomgaarden; ook parken, tuinen en lanen.

Waardplanten

Korstmossen, vooral op bomen.

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-eind september in één generatie. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als rups tussen korstmossen. De verpopping vindt plaats in de bast, in dood hout of in de grond.

Laatste wijziging: 2 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: John Dubois
Gilze - 26 augustus 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen