De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
grote piramidevlinder  (Amphipyra perflua)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 20-25mm. Deze uil lijkt veel op de piramidevlinder (A. pyramidea) en schijn-piramidevlinder (A. berbera). Kenmerkend op de voorvleugel is het (soms gedeeltelijk) donkere, nagenoeg effen middenveld in combinatie met het lichte wortelveld en het nog lichtere zoomveld. De afgrenzende lichte binnenste en buitenste dwarslijn zijn respectievelijk grof en fijn scherp getand, de eerste in toenemende mate in de richting van de binnenrand. In het middenveld is een licht omrande ringvlek zichtbaar. De achtervleugels zijn roodachtig bruin.

Gelijkende soorten

Zie de piramidevlinder (A. pyramidea) en de schijn-piramidevlinder (A. berbera).

Voorkomen

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1913 in De Bilt.

Waardplanten

In het buitenland: diverse loofbomen, waaronder wilg, populier en iep.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland mei-juni.

Laatste wijziging: 2 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen