De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
beukeneenstaart  (Watsonalla cultraria)

Bij de beukeneenstaart vallen de centrale vlekjes op de voorvleugels nauwelijks op.

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-17 mm. Deze soort heeft een oranjebruine voorvleugel met een iets donkerder middenveld. Hoewel het kleurverschil klein is steekt het veld toch duidelijk af tegen de rest van de vleugel doordat de begrenzende centrale dwarslijnen licht zijn afgezet. Er is één kleine, vaak nogal flauwe, bruine middenvlek aanwezig (soms zijn het er echter twee). Dergelijke vlekken ontbreken op de achtervleugel. De tekening is weinig variabel; de kleur kan wel enigszins variëren.

Gelijkende soorten

Zie de gele eenstaart (W. binaria).

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Watsonalla-soorten.

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt vooral op de zandgronden voor. RL: kwetsbaar.

Habitat

Beukenbossen en plaatsen met volgroeide solitaire beuken.

Waardplanten

Beuk.

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin september in twee generaties; alleen in heel gunstige jaren is er een derde generatie, die tot begin oktober vliegt. De mannetjes vliegen soms overdag op vrij grote hoogte rondom de waardplant. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn ´s nachts actief en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: eind mei-begin oktober. De soort overwintert als pop in een witte cocon in een opgerold beukenblad of tussen twee samengesponnen bladeren.

Laatste wijziging: 28 oktober 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Tymo Muus
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen