De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
zwartstreepuil  (Hyppa rectilinea)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Zowel de bovenzijde van het borststuk als het wortelveld van de voorvleugel zijn vuilwit van kleur, waardoor de dikke zwarte schouderstreep extra opvalt. Deze schouderstreep eindigt in een diepe punt van de sterk getande binnenste dwarslijn. In het verlengde van deze streep ligt een dunnere zwarte streep in het roodachtig bruine middenveld. De ringvlek is opvallend langgerekt. In het vuilwitte zoomveld liggen enkele zwarte pijlvormige strepen. Er is weinig variatie; soms zijn het wortelveld en het zoomveld niet witachtig, maar grijsachtig bruin van kleur.

Gelijkende soorten

De brede-w-uil (Lacanobia w-latinum) heeft geen getande binnenste dwarslijn en de ringvlek is groter en ronder van vorm. De sint-janskruiduil (Chloantha hyperici) is kleiner en mist de verticale zwarte streep in het middenveld nabij de binnenrand.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Een soort die na 1980 slechts een paar keer is waargenomen, waaronder op de Veluwe in 2010. Ook de meeste oude waarnemingen komen van de Veluwe. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Moerasachtige gebieden, struwelen langs rivieroevers of andere waterlopen en vochtige bossen.

Waardplanten

Allerlei loofbomen en struiken, waaronder wilg, braam, framboos en bosbes.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juli in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van braam en framboos. Overdag rusten ze op boomstammen of paaltjes.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups overwintert in een met spinsel bedekte holte in de grond, waarin in het voorjaar de verpopping plaatsvindt.

Laatste wijziging: 2 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Martin Scheper
Noord-Veluwe - 14 juni 2009
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen