De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
zeeuwse grasworteluil  (Apamea oblonga)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 18-21 mm. De voorrand van de brede voorvleugel maakt een rechte hoek met de achterrand; de vleugelpunt zelf is echter vrij stomp. De voorvleugel heeft een donkere grijsachtig bruine grondkleur en een zacht zijdeachtig uiterlijk. Kenmerkend zijn de gedeeltelijk crèmekleurige omlijning van de niervlek, de V-vormige buitenste dwarslijn en de W in de lichte golflijn. Tussen de centrale dwarslijnen is dicht bij de binnenrand van de vleugel een donkere balk zichtbaar.

Gelijkende soorten

De graswortelvlinder (A. monoglypha) is groter en heeft grote lichte uilvlekken. De schapengrasuil (A. furva) is kleiner. De grauwe grasuil (A. remissa) en de veldgrasuil (A. anceps) hebben een smaller toelopende voorvleugel en de achterrand wijkt meer naar binnen. Zie ook de tandjesuil (Sideridis turbida).

Voorkomen

Zeldzaam. Een soort die verspreid over het land af en toe wordt waargenomen, het meest in de westelijke helft van het land. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Schorren, kwelders, slikken, moerassen, riviermonden en duinvalleien.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder kweldergras en rood zwenkgras.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-eind augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer. Ze bezoeken bloemen van onder andere distels en silene.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in een met spinsel beklede holte in de grond tussen de wortels van de waardplant of onder een steen. De soort overwintert als rups en verpopt zich daarna in een holte in de grond.

Laatste wijziging: 9 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen