De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
okergele grasuil  (Apamea sublustris)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 18-21 mm. Deze uil lijkt op de bleke grasworteluil (A. lithoxylaea), maar is kleiner en warmer geel van kleur. De bovenzijde van het borststuk is, evenals de duidelijk afgegrensde grote vlekken langs de achterrand van de voorvleugel, donkerbruin van kleur. Halverwege de voorvleugel loopt vanaf de voorrand een roodachtig bruine middenschaduw naar de binnenrand; deze eindigt meestal vrij scherp bij een donkere geknikte, soms enigszins verdikte lijn dicht bij de binnenrand.

Gelijkende soorten

De variabele grasuil (A. crenata) mist de roodachtig bruine middenschaduw en heeft duidelijk afgetekende uilvlekken. Zie ook de bleke grasworteluil (A. lithoxylaea).

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen; daarbuiten af en toe een waarneming. RL: bedreigd.

Habitat

Graslanden en duinen.

Waardplanten

Diverse grassen.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups in de grond bij de wortels; ook de verpopping vindt daar plaats.

Laatste wijziging: 13 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Luc Knijnsberg
Egmond - 13 juni 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen