De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
tweekleurige grasuil  (Apamea illyria)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Deze uil lijkt sterk op de rietgrasuil (A. unanimis), maar is iets groter. Het donkere middenveld loopt, in tegenstelling tot bij de rietgrasuil, niet smaller toe richting de binnenrand, maar is bij de voorrand en de binnenrand ongeveer even breed. Bovendien is de grondkleur van de voorvleugel veel lichter, enigszins kaneelkleurig.

Gelijkende soorten

De grondkleur van de rietgrasuil (A. unanimis) is grijsbruin en op de achtervleugel bevindt zich een duidelijke grote donkere middenstip die bij de tweekleurige grasuil ontbreekt.

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen Apamea illyria en A. unanimis en de beide Mesapamea-soorten.

Voorkomen

Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit de vorige eeuw.

Waardplanten

In het buitenland: diverse grassen.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: begin mei-half juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland september-maart. Jonge rupsen leven tussen samengesponnen grashalmen. Grotere rupsen verbergen zich overdag bij de bodem in opgerolde bladeren en klimmen ’s nachts omhoog om te foerageren. De verpopping vindt plaats in een licht spinsel tussen plantendelen, in de grond of onder mos. De soort overwintert als rups en is bij zacht weer soms actief.

Laatste wijziging: 9 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen