De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
oostelijke uil  (Fabula zollikoferi)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 18-25 mm. Deze grote bleke geelbruine uil heeft een onduidelijke niervlek die aan de binnenzijde vaak donker gekleurd is. Tussen de vleugelwortel en de niervlek ligt vaak een onduidelijke donkere lijn. Sommige exemplaren hebben een zwart bestoven voorvleugel, waarop lichte aders en een lichte band in het zoomveld zichtbaar zijn.

Gelijkende soorten

De lisdoddeboorder (Nonagria typhae) heeft een bredere, meer afgeronde voorvleugel met een onduidelijke niervlek waarvan de binnenzijde niet donker gekleurd is; de franjelijn bestaat uit zwarte vlekjes. De herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa) heeft een spitse vleugelpunt en de niervlek is afwezig of zeer vaag.

Voorkomen

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit Zeist in 1949.

Habitat

Vooral open gebieden.

Waardplanten

Diverse grassen en zeggen.

Vliegtijd en gedrag

Augustus-oktober in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

In Oost-Europa is de rups aanwezig van oktober-juli; de soort overwintert als rups.

Laatste wijziging: 30 juni 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen