De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
liesgrasboorder  (Phragmatiphila nexa)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Deze vrij kleine uil is te herkennen aan de opvallende 'boemerang-vormige' witte niervlek, waarvan de binnenste punt naar de vleugelwortel wijst tot voorbij de eveneens witte ringvlek.

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Deze soort kwam in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voor in Salland en Midden-Limburg. In 1993 en 1994 zijn nog enkele exemplaren waargenomen in Hasselt en daarna is de liesgrasboorder jarenlang niet meer gezien in Nederland. In 2008 werd echter opnieuw een exemplaar waargenomen in Hasselt, dus het lijkt erop dat zich daar een kleine populatie bevindt. Ook op enkele andere locaties in het land wordt deze soort de laatste jaren af en toe waargenomen.

Habitat

Vochtige zeggenrijke weilanden en bosschages.

Waardplanten

Diverse soorten zegge en vlotgras.

Vliegtijd en gedrag

Augustus-half september in één generatie.

Levenscyclus

Rups: najaar- juli. De rups leeft in de waardplant.

Laatste wijziging: 9 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Ernest van Asseldonk
De Meinweg - 16 september 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen