De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
witkraagrietboorder  (Archanara neurica)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-13 mm. Deze uil lijkt sterk op de geelbruine rietboorder (A. dissoluta), maar is daarvan te onderscheiden door de duidelijkere witte halskraag op de bovenzijde van het borststuk en het ontbreken van de middenstip op de onderzijde
van de voor- en achtervleugel. De donkere, lichtomrande ringvlek en niervlek liggen beide gedeeltelijk in de donkere veeg die vanuit het wortelveld langs de hoofdader doorloopt tot in het middenveld; vaak zijn deze uilvlekken slechts zichtbaar als kleine witte vlekken of boogjes. Dichter bij de voorrand zijn soms zeer vaag de buitenste randen van de ringvlek en de niervlek te herkennen.

Gelijkende soorten

Zie de geelbruine rietboorder (A. dissoluta).

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Wordt vooral waargenomen in het zuidwesten van het land; er zijn geen waarnemingen bekend ten oosten van de lijn
Emmen-Eindhoven. RL: niet bedreigd.

Habitat

Rietlanden en slootkanten.

Waardplanten

Riet.

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind augustus in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De rups leeft ongeveer halverwege in de stengel van de waardplant. De verpopping vindt plaats met de kop naar beneden in een oude droge rietstengel. De soort overwintert als ei op een rietstengel.

Laatste wijziging: 9 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Huig Bouter
Haastrecht - 18 juli 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen