De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
moerasplantenboorder  (Globia algae)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Het mannetje van deze uil is goed van de gelijkende soorten te onderscheiden door de oranjebruine grondkleur van de voorvleugel. Het vrouwtje is groter en meer bruingeel van kleur. De rechte achterrand en de gebogen voorrand vormen samen een bijna rechte hoek en de vleugelpunt is vrij scherp. Op de tamelijk effen ondergrond is een diffuse donkere bestuiving aanwezig; langs de hoofdader ligt daardoor een korte centrale veeg, waarin de niervlek als een kleine donkere vlek zichtbaar is. Van de centrale dwarslijnen is de uit stippen bestaande buitenste dwarslijn duidelijk zichtbaar. De franjelijn is dun en ononderbroken.

Gelijkende soorten

Zie de gestippelde rietboorder (Lenisa geminipuncta), de egelskopboorder (G. sparganii), de herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa), de zeggeboorder (Denticucullus pygmina) en de stippelrietboorder (Protarchanara brevilinea).

Voorkomen

Zeldzaam. Komt zeer verspreid over het land lokaal voor. RL: gevoelig.

Habitat

Oevers van rivieren, meren en sloten, natte weilanden en moerasachtige gebieden.

Waardplanten

Lisdodde, gele lis en mattenbies.

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-eind september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en vooral het mannetje komt op licht.

Levenscyclus

Rups: april-augustus. De rups leeft in de stengel van de waardplant en verpopt zich in een dode stengel met de kop omhoog. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Laatste wijziging: 9 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Wim Veraghtert
Duitsland - 2 augustus 2012
Foto: Piet van Nieuwenhoven
volgroeide rups
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen