De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
moeraszeggeboorder  (Sedina buettneri)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Door de spits toelopende, scherp gepunte voorvleugel en de late vliegtijd is deze uil te onderscheiden van de meeste nauw verwante soorten van dezelfde grootte. De voorvleugel is strokleurig bruin met een fijne zwartachtige spikkeling; langs de hoofdader is door deze spikkeling vaak een donkere veeg zichtbaar. De achtervleugel heeft een donkere bruinachtig grijze kleur met lichte strepen en een lichte zoom.

Gelijkende soorten

Zie de herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa).

Voorkomen

Zeldzaam. Een soort waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn. RL: gevoelig.

Habitat

Moerassen en rivieroevers.

Waardplanten

Moeraszegge.

Vliegtijd en gedrag

Begin september-eind oktober in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en kunnen boven dichte zeggevegetaties worden waargenomen. Ze komen op licht, maar verwijderen zich zelden ver van het leefgebied.

Levenscyclus

Rups: april-augustus. De rups leeft in de stengel van jonge uitlopers van de waardplant. De verpopping vindt dicht bij de grond plaats in een stengel. De eieren worden in rijtjes op een blad van de waardplant afgezet en overwinteren.

Laatste wijziging: 16 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Lily Franssen
Landgraaf - 6 oktober 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen