De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
smalvleugelrietboorder  (Chilodes maritima)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Deze slank gebouwde uil heeft een strokleurige, grijsachtig getinte voorvleugel met een gebogen voorrand, die een vrijwel rechte hoek vormt met de achterrand. De meeste exemplaren hebben een tamelijk effen voorvleugel met fijne grijze aderlijnen en een fijne zwarte bestuiving langs de voorrand. De soort is variabel en heeft verschillende kleurvormen. Bij sommige exemplaren is het gedeelte van de voorvleugel langs de voorrand zwart gekleurd tussen de aders. Andere exemplaren hebben een lange brede zwartachtige streep over de vleugel vanuit het wortelveld tot in het zoomveld. Er zijn ook vlinders die een opvallende zwarte ringvlek en niervlek hebben en een korte dunne wortelstreep. Kenmerkend is de zijdeachtige witte achtervleugel.

Gelijkende soorten

Het vrouwtje van de geelbruine rietboorder (Archanara dissoluta) is donkerder en heeft een grijsachtige achtervleugel. Zie ook de gevlamde rietuil (Senta flammea).
De rietmot (Chilo phragmitella) en de lisdoddesnuitmot (Calamotropha paludella), microvlinders uit de familie van de grasmotten (Crambidae), vertonen enige gelijkenis maar hebben lange palpen.

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit de westelijke helft van het land. RL: niet bedreigd.

Habitat

Rietlanden, met name de drogere gedeelten waar plantenafval blijft liggen; vaak zwerft de soort uit naar andere habitattypes.

Waardplanten

De rups van deze soort eet zowel plantaardig als dierlijk materiaal, waaronder levende en dode ongewervelde dieren en het merg van dode rietstengels; in gevangenschap ook dierlijk vet.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering in een zwakke, moeizame vlucht boven het riet en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De rups leeft in een (vaak dode) rietstengel die gebroken is of waar een andere rups al eerder een tunnel in gemaakt heeft en overwintert daar; ook de verpopping vindt in een rietstengel plaats.

Laatste wijziging: 16 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Eernewoude - 17 juli 2010
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen