De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
egale rietboorder  (Arenostola phragmitidis)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Deze tamelijk slank gebouwde uil heeft een opvallend effen voorvleugel met een doffe, grijs- of roodachtig getinte geelbruine grondkleur en een zijdeachtige glans. In de richting van de vleugelzoom wordt de vleugel donkerder en de franje heeft een koffiebruine kleur. De achtervleugel is grijs met een lichtere franje.

Voorkomen

Algemeen. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit het westen en noorden van het land. RL: niet bedreigd.

Habitat

Rietlanden en andere plaatsen met riet.

Waardplanten

Riet.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen later in de nacht op licht.

Levenscyclus

Rups: april-juni. De rups leeft in de stengel van de waardplant en wisselt tijdens het groeien geregeld van plant. De verpopping vindt plaats in de strooisellaag. De soort overwintert als ei.

Laatste wijziging: 16 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Oudega/de Veenhoop - 8 juli 2008
Foto: Joep Krijnen
Naardermeer - 23 mei 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen