De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
zandstofuil  (Caradrina selini)

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Deze uil lijkt veel op de huisuil (C. clavipalpis), maar heeft een donkerder grijze en egalere voorvleugel met een donkere achterrand. In het zoomveld en in mindere mate rondom de niervlek zijn vaak vage oranjebruine vlekjes aanwezig. De dwarsbanden zijn nauwelijks zichtbaar. Langs de voorrand van de vleugel zijn enkele donkere vlekjes zichtbaar. De achtervleugel is witachtig met een grijsachtig bruine achterrand.

Gelijkende soorten

Zie de huisuil (C. clavipalpis) en de grijze stofuil (Hoplodrina respersa).

Voorkomen

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele recente waarnemingen bekend. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Heiden, droge duinen, zandverstuivingen en bosranden; de soort heeft een voorkeur voor droge zandige gebieden.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups in een cocon en verpopt zich daarin in het voorjaar.

Laatste wijziging: 16 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Marcel Prick
Heerlen - 10 mei 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen