De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
smaragdgroene zomervlinder  (Chlorissa viridata)

De groene kleur van de smaragdgroene zomervlinder verbleekt snel.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Is kleiner dan de meeste verwante soorten en heeft een grasgroene kleur, die echter snel vergeelt. De voorrand van de voorvleugel is goudkleurig. De iets onregelmatige buitenste dwarslijn loopt vrijwel helemaal recht.

Gelijkende soorten

De spaansgroene zomervlinder (Jodis putata) is groenachtig wit en heeft grillig verlopende getande dwarslijnen. Zie ook de melkwitte zomervlinder (J. lactearia).

Voorkomen

Zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige vliegplaatsen algemeen. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vooral vochtige heiden.

Waardplanten

Struikhei, berk en wilg.

Vliegtijd en gedrag

Mei-juli in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen soms op licht. Overdag worden ze soms opgejaagd van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus. De soort overwintert als pop in een losse cocon tussen de waardplant of in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 4 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Nathalie Nauta
Balloërveld - 18 mei 2011
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen