De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
spaansgroene zomervlinder  (Jodis putata)

De spaansgroene zomervlinder is een zeldzame soort van bossen met een ondergroei van bosbes.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 10-12 mm. De vleugels van verse exemplaren zijn fris groen. De groene kleur vervaagt echter snel en wordt dan geelachtig vaalwit. De enigszins gebogen dwarslijnen zijn scherp getand en grillig.

Gelijkende soorten

Zie de melkwitte zomervlinder (J. lactearia) en de smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata).

Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de beide Jodis-soorten.


Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland; ook vastgesteld op Terschelling. Op sommige vliegplaatsen is de soort vrij algemeen. RL: kwetsbaar.

Habitat

Bossen met ondergroei van bosbes.

Waardplanten

Bosbes; mogelijk ook els, berk en eik.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie in juli-augustus. De vlinders vliegen overdag bij zonnig weer boven de waardplant en kunnen drinkend op vochtige bodem worden waargenomen.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups verpopt zich in een licht spinsel tegen takjes van de waardplant. De soort overwintert als pop.

Laatste wijziging: 16 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Rob de Vos; collectie Zoölogisch Museum Amsterdam
vrouwtje
Foto: Johan Barth
Mannetje.
Kroondomein - Uddel - 12 mei 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen