De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
getekende gamma-uil  (Macdunnoughia confusa)

Bij de getekende gamma-uil vormt de witte vlek op de voorvleugels één geheel met een smalle wittte lijn.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-17 mm. Net als de verwante soorten houdt deze uil in rust de vleugels dakvormig omhoog. Op de bovenkant van het borststuk bevindt zich een opvallende kuif en verder naar achteren is een kleiner kuifje zichtbaar. De ingesnoerde (nooit in tweeën gedeelde) zilverkleurige vlek op de voorvleugel is verbonden met een dunne rechte witte lijn die deel uitmaakt van de binnenste dwarslijn en vormt zo een kenmerkende witte tekening die doorloopt tot aan de binnenrand van de vleugel. Het middenveld heeft aan de binnenzijde van deze vlek een warme bronskleurige of oranjebruine kleur. De rest van de voorvleugel is tamelijk gelijkmatig grijsachtig bruin of grijs, soms met een paarse tint.

Gelijkende soorten

De in tweeën gedeelde zilverkleurige vlek bij de turkse uil (Chrysodeixis chalcites) is heel soms versmolten tot één vlek; deze soort is echter te herkennen aan de goudkleurige glans over een groot gedeelte van de voorvleugel. Zie ook de gamma-uil (Autographa gamma).

Voorkomen

Vrij algemeen. Komt verspreid over het hele land voor in wisselende aantallen per jaar; uit het noorden komen minder waarnemingen dan uit de zuidelijke helft van het land. RL: gevoelig.

Habitat

Deze soort kan op allerlei plaatsen worden aangetroffen.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder brandnetel, dovenetel, kamille en absintalsem.

Vliegtijd en gedrag

April-oktober in drie generaties. De vlinders zijn zowel overdag als ´s nachts actief; ze komen op licht en in mindere mate op smeer.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en oktober-april. De soort overwintert als rups in de strooisellaag.

Laatste wijziging: 15 september 2014


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: John Dubois
Gilze - 5 juli 2009
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen