De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
gevlekte zomervlinder  (Comibaena bajularia)

Door de wit met bruine vlekken op de groene vleugels lijkt de gevlekte zomervlinder op een boomblaadje.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-17 mm. De opvallende wit met bruine vlekken in de binnenrandhoek van de voor- en achtervleugel (waardoor de vlinder wel iets weg heeft van een aangevreten boomblaadje) zijn kenmerkend. Kenmerkend is ook de combinatie van de roomwit met roodbruin geblokte achterrand met het ontbreken van uitstekende puntjes (zoals het geval is bij de andere zomervlinders met een geblokte franje). De grondkleur verbleekt in de loop van de vliegtijd van groen naar geelachtig of rozeachtig wit.

Voorkomen

Algemeen. Komt voor op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; slechts zelden een waarneming buiten deze gebieden. RL: niet bedreigd.

Habitat

Oude bossen met volgroeide eiken; ook struwelen met eiken in bosachtige gebieden.

Waardplanten

Eik.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin juli in één generatie; soms een kleine partiële tweede generatie in september. De mannetjes komen goed op licht. De vrouwtjes worden minder vaak op licht gezien, maar kunnen overdag worden opgejaagd van eikenbladeren.

Levenscyclus

Rups: juni-mei. De rupsen zijn perfect gecamoufleerd doordat zij stukjes blad op hun lichaam plakken; bij het uit de boom kloppen van rupsen vallen ze pas op als ze gaan bewegen. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een losse cocon tussen eikenbladeren.

Laatste wijziging: 4 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Jeroen Voogd
Foto: Joke Stuurman
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen