De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
moerasgoudvenstertje  (Plusia putnami)

Het moerasgoudvenstertje leeft in vochtige biotopen en heeft diverse grassen als waardplant.

Familie

uilen (NOCTUIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is moeilijk tot zeer moeilijk te determineren. Let dus altijd goed op de gelijkende soorten. Soms is genitaliën-
onderzoek nodig voor een zekere determinatie.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-15 mm. Net als de verwante soorten houdt deze uil in rust de vleugels dakvormig omhoog. Op de bovenkant van het borststuk bevindt zich een opvallende kuif. De vleugeltekening komt sterk overeen met die van het goudvenstertje (P. festucae). De kleur is vaak iets meer goudkleurig oranje en de voorvleugel is doorgaans iets breder en korter. De schuine donkere dwarslijnen die over de voorvleugel lopen zijn tamelijk scherp. Van de lichte vlek in de vleugelpunt heeft het langste, verst van de vleugelpunt gelegen zilverwitte vlakje een stompe, naar binnen gerichte punt.

Gelijkende soorten

Zie het goudvenstertje (P. festucae).

Voorkomen

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit de drie noordoostelijke provincies. RL: bedreigd.

Habitat

Moerassen, vochtige weiden en andere vochtige open plaatsen.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder duinriet, hennegras en gestreepte witbol.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin oktober in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders vliegen in de schemering (soms ook overdag) en bezoeken bloemen van onder andere gewone smeerwortel.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een cocon tussen de waardplant.

Laatste wijziging: 23 maart 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Bob van de Dijk
Enumatil - 26 mei 2008
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen